Eftersyn ved nybyggeri

 

1 og 5 års eftersyn:
I forbindelse med ny opførte huse udarbejder man 1 og 5 års eftersyn, som er en byggeteknisk
gennemgang af huset for fejl og mangler. Ved et eftersyn bliver samtlige nye bygningsdele
vurderet for svigt og skader.


I rapporten beskrives de registrerede svigt og skader samt skønnet årsag til deres opståen.
Rapporten kan dels bruges til at fremsætte evt. krav overfor rådgiver eller entreprenør inden
garantier udløber.


Dels kan rapporten bruges til at vurdere ejendommens tilstand, således at der kan tages de
nødvendige forholdsregler, inden evt. svigt og skader udvikles.


Typiske fejl kan f.eks. være:


1. Ustabil opretning af tagkonstruktion.
2. Ukorrekt tilpasning af spær ved indbygning af isolering i skrå tagflader.
3. Ustabile samlinger og utætheder i undertag og dampspærre.
4. Manglende ventilation af efterisoleret konstruktion og tagrum.
5. Manglende eller utilstrækkelige fugtundersøgelser før ombygning.
6. Manglende afhjælpning af opstigende grundfugt.
7. Opfugtede overflader, uden for vådzonen, i (små) vådrum på grund af manglende afskærmning
og ventilation.
8. Opfugtning af fugtfølsomme konstruktioner og materialer i vådzonen.
9. Manglende inspektionsadgang til skjulte rørsamlinger.
10. Utætte installationsgennemføringer i vådrum.


BvB's (byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse) top 10 liste over oftest forekommende
fejl og mangler.

Til forside

Få et tilbud

 
 
 

Spanggaardvej 2  |  8800 Viborg  |  Mobil: 20 32 58 34  |  E-mail: byggepc@gmail.com