Energimærkning


Ved udarbejdelse af et energimærke bliver bygningen grundigt gennemgået. Det drejer sig om alle
bygningsdele og installationer, som har betydning for ejendommens forbrug af varme, el og vand.
Energimærkningen består af to dele:


1. En vurdering, der viser hvor store energiudgifter, der er ved boligen - for eksempel til olie, gas,
fjernvarme, el og vand.


2. et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på boligen.
Besparelsesforslaget viser også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis man
foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller termovinduer.


En energimærkning af en helårsbolig gælder i 5 år og må gerne genbruges, når boligen skal sælges
igen; blot det sker inden for 5 år.


Energimærkning af sommerhuse med et etageareal på under 120 m2 gælder i 10 år.
Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, der i
væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.


Hvilke bygninger skal energimærkes?
De fleste bygninger, der anvendes til beboelse, skal energimærkes. Kravet gælder også
sommerhuse og nybygninger. Fra den 1. juli 2009 gælder kravet desuden også for andelsboliger,
lejeboliger og erhvervslokaler.


Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen. Hvis boligen af en eller anden grund ikke er
blevet energimærket inden handlen, kan køber inden for en rimelig frist - dvs. normalt mellem 6
og 12 måneder efter handlen er indgået - kræve, at sælger skal betale for en energimærkning.

 

Til forside

Få et tilbud

 
 
 

Spanggaardvej 2  |  8800 Viborg  |  Mobil: 20 32 58 34  |  E-mail: byggepc@gmail.com