Køberrådgivning


I forbindelse med køb af hus, foretager man en grundig gennemgang af huset. Man vil kunne
besvare evt. spørgsmål til tilstandsrapporten, og evt. kommentere på andre emner, som måske
ikke er medtaget i rapporten. Dette kan f.eks. omfatte slid, vedligeholdelsesstand samt forventede
restlevetider på bygningsdele som døre, gulve, tage, vinduer osv.


Såfremt du ønsker det, kan man efterfølgende udarbejde et notat, hvori tilstandsrapporten
kommenteres og suppleres med egne iagttagelser.


En køberrådgivning har endvidere til formål at informere køber om følgende:


• Hvordan ejendommens nuværende stand kan bibeholdes.
• Hvordan ejendommens nuværende situation kan forbedres.
• Hvordan mulighederne er for eventuelle bygningsforandringer.
• Hvilke bygningsdele, der skal renoveres inden for de næste 5-10 år.


Formålet men en køberrådgivning er IKKE at kritiserer den allerede udarbejdede tilstandsrapport,
men at give større overblik over denne, samt give andre informationer, der ikke skal medtages i
tilstandsrapporter.

 

Til forside

Få et tilbud

 
 
 

Spanggaardvej 2  |  8800 Viborg  |  Mobil: 20 32 58 34  |  E-mail: byggepc@gmail.com