Tilstandsvurdering på landbrugsejendomme / Bygningsrapport:


Bygningsrapporter udarbejdes på erhvervsejendomme, stuehuse til landbrusejendomme der
stadig har landbrugspligt og andre ejendomme, der ikke kommer ind under
Huseftersynsordningen. En bygningsrapport udarbejdes typisk for landbrugsejendomme,
erhvervsbygninger, større etageejendomme samt andelslejligheder.


Der er ikke lovgrundlag for at kombinere en bygningsrapport med et tilbud om ejerskifteforsikring
for derved som sælger at fraskrive sig det sædvanlige mangelansvar - i rapporten vil man i stedet
kunne få klarhed over, i hvilket omfang en bygnings tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende
intakte ejendomme af samme alder. Rapporten er således et grundlag for at kunne
tage stilling til, hvilke eventuelle reparationsarbejder der skal iværksættes, omkostninger
forbundet hermed samt konsekvenser af manglende udbedringer.


En væsentlig grund til at få udarbejdet en bygningsrapport er, at sælger og køber bliver bekendt
med de fejl og mangler, der måtte være i bygningen. Herved mindskes grundlaget for evt.
stridigheder.

Til forside

Få et tilbud

 
 
 

Spanggaardvej 2  |  8800 Viborg  |  Mobil: 20 32 58 34  |  E-mail: byggepc@gmail.com