Prisfastsættelse af skader i forbindelse med køb og salg:


Det kan være svært at overskue hvad det koster at udbedre skader, som er nævnt i tilstandsrapporten.
En alvorlig skade behøver ikke at være bekostelig at udbedre, hvorimod en mindre alvorlig skade kan
være det.
En prisfastsættelse af skaderne kan dermed give et bedre forhandlingsgrundlag for både sælger og køber.

 

Til forside

Få et tilbud

 
 
 

Spanggaardvej 2  |  8800 Viborg  |  Mobil: 20 32 58 34  |  E-mail: byggepc@gmail.com