Tilstandsrapporter

 

Hvad er en tilstandsrapport?
En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig
vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Som bygningssagkyndig, sammenligner
man boligen med andre boliger af samme type, alder og stand - og ikke et nyt hus.
Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.


Man kan få lavet en tilstandsrapport både på et hus, stuehus til nedlagt landbrug, sommerhus og
en ejerlejlighed.


Hvorfor er en tilstandsrapport en god ide?
Det er frivilligt, om du vil få lavet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god idé at gøre det. Du
kan nemlig frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du


• får lavet en tilstandsrapport,
• giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og
• skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring.


Hvis du ikke gør det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 20 år. Du hæfter
dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.


Sælgers fordele:
Sælger har pligt til at oplyse køber om fejl og skader ved ejendommen, ved hjælp af en rapport kan
sælger fraskrive sig det sædvanlige mangelansvar forudsat, at køber forinden han underskriver
købsaftalen, modtager tilstandsrapport samt tilbud på ejerskifteforsikring.


Købers fordele:
Ved udarbejdelse af en tilstandsrapport får køber klarhed over ejendommens fysiske tilstand og
minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser og store udgifter. En tilstandsrapport giver også
køber bedre mulighed for at vurdere en ejendoms kvalitet og dermed vilkårene for købet,
herunder pris. Kombineres rapporten med en ejerskifteforsikring, minimerer køber risikoen for
økonomiske problemer ved skjulte fejl og mangler, som ikke fremgår af rapporten.

Til forside

Få et tilbud

 
 
 

Spanggaardvej 2  |  8800 Viborg  |  Mobil: 20 32 58 34  |  E-mail: byggepc@gmail.com